Условия за ползване

I.ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН www.ratnikbg.com

Чл. 1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy „Ратник-Бг“ ООД, c EИK 206138647 c aдpec нa peгиcтpaция , гр. Пловдив бул. Никола Вапцаров 72 ет.3 ап.7 , предоставя услуги, нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДОСТАВЧИЦИ, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy ΠOЛЗBATEЛИ, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия www.ratnikbg.com, нapичaнa пo-дoлy „www.ratnikbg.com“.

 

II. ДAHHИ ЗA ДOCTABЧИKA HA ΠЛATФOPMATA

 

Чл. 2. Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:

1. Haимeнoвaниe нa Доставчика: „Ратник-Бг“ ООД

2. Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: Бългapия, гр. Пловдив бул. Никола Вапцаров 72 ет.3 ап.7

3. Дaнни зa ĸopecпoндeнция: гр. Пловдив бул. Никола Вапцаров 72 ет.3 ап.7, ratnik_bg@abv.bg

5. Haдзopни opгaни:

(1) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Aдpec: гp. Coфия, yл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2,

тeл.: (02) 940 20 46

фaĸc: (02) 940 36 40

Еmаіl: kzld@gоvеrnmеnt.bg, kzld@срdр.bg

Уeб caйт: www.срdр.bg

(2) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

гр. София, ул.Врабча №1

Телефон: 02/933 05 65.

Уeб caйт: www.kzр.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. www.ratnikbg.com e Платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.ratnikbg.com, чрез която Ползвателите имат възможност  да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчиците в платформата стоки, включително следното:

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчиците и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да сключват с Доставчиците договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата www.ratnikbg.com;

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата www.ratnikbg.com електронни средства за разплащане.

Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com;

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com чрез интерфейса на страницата на www.ratnikbg.com, достъпна в Интернет;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата www.ratnikbg.com в Интернет;

Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com организират доставянето на стоките и гарантират правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www.ratnikbg.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчиците в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com се задължават да организират доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчиците на платформата www.ratnikbg.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата lbd.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата www.ratnikbg.com

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.ratnikbg.com

Чл. 7. (1) За да използва www.ratnikbg.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчиците потвърждават извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща и по телефон. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчиците възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com  за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата www.ratnikbg.com стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата www.ratnikbg.com по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата www.ratnikbg.com

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) След завършване на поръчката, клиентът получава обаждане за потвърждение на поръчката. Непотвърдени поръчки не се изпращат! С потвърждаването на поръчката, Ползвателите се съгласяват с общите условия за замяна и връщане на поръчки на www.ratnikbg.com

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчиците и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчиците може да организират заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките чрез дебитна кредитна карта на Виртуален ПОС  или при тяхната доставка. Видове карти, които се приемат (Maestro, Борика, Visa, Mastеrcard).

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.ratnikbg.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com са определени в профила на всяка стока в платформата www.ratnikbg.com

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com в профила на всяка стока в платформата www.ratnikbg.com

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата www.ratnikbg.com

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата www.ratnikbg.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата www.ratnikbg.com или електронна поща.

(7) Бански и бельо могат да се върнат само преди заплащане при преглед и тест в офис на куриера или на псочения адрес. След това от хигиенична гледна точка не могат да заменят или върнат.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата www.ratnikbg.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчиците.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчиците чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com на адрес Упражни правата си! 

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
  • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчиците в платформата www.ratnikbg.com не са изпълнили задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчиците чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчиците възстановяват всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчиците възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчиците нямат задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчиците.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчиците в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчиците като отправи писмено изявление до Доставчиците чрез стандартния формуляр за отказ от договора, в платформата www.ratnikbg.com и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато доставчиците в платформата www.ratnikbg.com не са предложили да приберат стоките сами, те могат да задържат плащането на сумите на Потребителя докато не получат стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчиците имат право по своя преценка да откажат да приемат отказ от договора или да начислят на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com

(2) В случай че Потребителят и Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчиците чрез сайта на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com

(3) Ако Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com  не могат да изпълнят договора поради това, че не разполагат с поръчаните стоки, те са длъжни да уведомят за това Потребителя и да възстановят платените от него суми.

Чл. 18. Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com се задължават да спазват всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com може да организират доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчиците организират доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com не се задължават да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на „Ратник-Бг“ ООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчиците ги обработват за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчиците да съхраняват информация или получават достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчиците може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчиците на платформата www.ratnikbg.com имат право да изпращат по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчиците на платформата www.ratnikbg.com имат право да събират, съхраняват и обработват данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com има право да изискват от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчиците на платформата www.ratnikbg.com имат право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: www.ratnikbg.com

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчиците на платформата www.ratnikbg.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчиците публикува тези общи условия на адрес {terms_rul} заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com  се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата www.ratnikbg.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчиците има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата www.ratnikbg.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата www.ratnikbg.com и Доставчиците при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчиците не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчиците не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчиците не носят отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на www.ratnikbg.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчиците.

(3) Доставчиците не носят отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчиците не носят отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата www.ratnikbg.com

Чл. 32. (1) Доставчиците не носят отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчиците не носят отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчиците се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчиците в платформата www.ratnikbg.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.ratnikbg.com.

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора – Бланка за замяна и връщане

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на lbd.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Трябва да използвате приложения стандартен формуляр за отказ. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на www.ratnikbg.com